• Vaikai į ikimokyklines grupes priimami nuo 3-jų metų amžiaus.
  • Sausio mėnesį vyksta atvirų durų dienos naujiems tėvams, kurių metu vyksta registracija naujiems mokslo metams (rugsėjo 1 d.).
  • Komplektuojamos mišraus amžiaus grupės nuo 3-jų iki 6-erių  metų amžiaus. Prioritetas teikiamas šeimoms vedančioms antrus, trečius vaikus.
  • Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 diena.

 

Vaikai į įstaigą priimami:

  • pristačius vaiko sveikatos  pažymėjimo formą Nr. 027-1/a. Ši forma pristatoma kiekvienais metais prasidėjus mokslo metams iki rugsėjo 15 d.;
  • gimimo liudijimo kopija;
  • užpildžius “Montessori metodo centro” sutartį, žinių apie vaiką anketą.
  • pateikus pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • pasirašius trišalę sutartį dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą ir priežiūrą nevalstybinėje švietimo įstaigoje.