Montessori (1870 – 1952) laikmetis XIX a. pabaiga, XX a. pradžia didžiųjų pasaulinių atradimų laikotarpis įvairiose mokslo, pedagogikos, medicinos srityse: I. Niutonas atranda visuotinės traukos dėsnį, Dž. Stivensonas sukonstruoja pirmąjį garu varomą lokomotyvą, C.G. Jungas, Z.Froidas padaro didžiuosius atradimus psichoanalizės, psichoterapijos srityse, A.G. Belas išranda telefoną. Prie didžiausių pasaulinių atradimų priskiriama ir M.Montessori, atradusi žmogaus prigimtyje niekieno neįžiūrėtus žmogaus dėsnius. Šių dėsnių taikymas praktinėje realybėje, ugdant vaikus nuo gimimo iki brandos(18m) padėjo atrasti naują pedagoginę sistemą.

Marija Montessori

Kas ji, M. Montessori? 

Pedagogams – puiki mokytoja, tačiau ji niekada nedirbo nei pradinėje, nei vidurinėje mokykloje, vaikų tėvams ji buvo auklėtoja „mamytė“ (mamolina), tačiau savo gyvenime daugiau laiko praleido prie rašomojo stalo, rašydama mokslinius veikalus, skaitydama paskaitas. Kas ji iš tikrųjų buvo? Išsilavinusi tyrinėtoja, universiteto profesorė, naujos pedagoginės sistemos atradėja, visuomeninio gyvenimo reformatorė, švietimo filosofė su tikėjimo vaikų galiomis susižavėjimo vizija. Ši vizija  M.Montessori pedagogikai suteikė universalų, nepavaldų laikui, unikalų charakterį.

Svarbesnieji gyvenimo faktai:

1896 m. baigia medicinos studijas Romos universitete, gauna gydytojos diplomą. Tai – pirmoji moteris gydytoja Italijoje.

1907 m. atidaro Romos San Lorenzo kvartale pirmuosius vaikų namus (Casa dei Bambini) Įstaigą lankė 60 socialiai apleistų vaikų nuo 3-ejų iki 7-erių metų amžiaus. Dirbdama šiuose namuose M.Montessori atranda didžiuosius savo atradimus, padaro išvadą, kad socialiai apleistų vaikų problemos priklauso pedagogikai, o ne medicinai.

1907 – 1915  M. Montessori pripažinimo ir sklaidos pasaulyje metai: atsidaro Montessori mokyklos  Vakarų Europoje, Argentinoje, Australijoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, kuriamos Montessori draugijos Jungtinėje Karalystėje, JAV. Šiuo laikotarpiu intensyviai verčiami M. Montessori veikalai:  „Mokslinis pedagogikos metodas“ į anglų, rusų, vokiečių, 1915 m. į japonų, danų, olandų kalbas.

1913 m. į anglų kalbą išverčiamas jos pirmasis mokslinis veikalas „ Pedagoginė antropologija“

1913 m. suorganizuojami pirmieji mokytojų ruošimo kursai Romoje.

1911 -1915 m. M. Montessori pedagogikos renesansas Amerikoje: 1911 m. atidaroma pirmoji mokykla JAV, 1913 m. Amerikoje priskaičiuojama apie 100 montesorinių mokyklų.

1913 m telefono išradėjas A. G. Bell kartu su žmona savo namuose atidaro montesorinę mokyklą.

1915 m. M.Montessori su Amerikos Montessori draugija (AMS) Kalifornijoje, San Francisko mieste, parodomojoje klasėje demonstruoja praktinį darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Pro stiklo sieną tūkstančiai stebėtojų galėjo pamatyti montesorinę  veiklą  realybėje.

1939 – 1946  M.Montessori metai Indijoje. 1926 m . įkuriama Montessori draugija Indijoje. 1929 m. R. Tagore – indų poetas – įkuria mokyklą „ Tagore Montessori“ Gyvenimo Indijoje  laikotarpyje M. Montessori kartu su savo sūnumi Mario suformuluoja kosminio ugdymo teorijos (Cosmic Education) pagrindus.

1946 m. kartu su sūnumi Mario sugrįžta į Olandiją, kur praleidžia visus likusius gyvenimo metus.