Montessori ugdymo filosofija

Montessori ugdymo filosofija remiasi žmogaus prigimties dėsnių atradimais, jautriųjų laikotarpių aiškinimu žmogaus dvasinėje raidoje, amžiaus tarpsnių psichologija, savita vaikystės pertvarkos samprata.Montessori amžiaus tarpsnį apibūdina kaip unikalų nepakartojamą procesą, kai vaikas pereina iš žemesnio lygmens į aukštesnį ir kiekvienas amžiaus tarpsnis yra pats savaime vertybė, turintis savitą pavadinimą ir išsamią charakteristiką.

Skiriami šie amžiaus tarpsniai:

  • Nuo gimimo (0) iki 6(7) metų amžiaus. Pokyčių laikotarpis su dviem padalomis: nuo 0 iki 3metų – vadinamas imlaus nesąmoningo proto laikotarpiu ir kitas nuo 3 iki 6(7) – imlaus sąmoningo proto laikotarpis.
  • Nuo 6 iki 12 metų amžiaus „mokyklinės uniformos“ tarpinis vaikystės laikotarpis.
  • Nuo 12 iki 18 metų brendimo ir paauglystės laikotarpis.

 

Kiekvienoje amžiaus pakopoje vaikas įgyja tam tikrą statusą:

  • Vaikas – „savęs kūrėjas ir atradėjas“
  • Vaikas – „mokslininkas“
  • Vaikas- „visuomenės veikėjas“

 

Vadovaujantis šiais amžiaus tarpsniais renkamos vaikų grupės ugdymui. Tad visose montesorinėse mokyklose vaikai vienoje grupėje ar klasėje ugdosi skirtingo amžiaus. Mūsų įstaigoje veikia trys ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtos grupės: trimečiai, keturmečiai, penkiamečiai, šešiamečiai ugdosi vienoje grupėje.  Mišraus amžiaus grupėje atsiranda daugiau bendravimo galimybių, vaikai mažiau konkuruoja tarpusavyje. Jaunesni mokosi  iš vyresnių ir greičiau įgyja ikimokykliniame amžiuje būtinas kompetencijas, o vyresni padeda jaunesniems, mokosi užjausti, jaučiasi svarbūs ir reikalingi. Taip susiformuoja bendruomeniniai santykiai, vaikai tampa drausmingi, paklusnūs. Mišraus amžiaus grupėse ugdymas individualizuotas: kiekvienas veikia ir gyvena pagal savo poreikius ir galimybes, išvengiama tiesioginio mokymo ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tokiu būdu socialinės kompetencijos ugdymui galime skirti didesnį dėmesį nei vieno amžiaus vaikų grupėje. Kita vertus, broliai ir seserys gali būti vienoje grupėje. Ši prigimtinė žmogaus teisė – būti drauge su savo šeimos nariais – didina vaikų motyvaciją ugdytis, pasitikėti savo jėgomis, įgyti asmenybines vertybes.