M.Montessori pedagoginės sistema  Lietuvos švietimo raidoje turi  ilgas, unikalias ir originalias tradicijas. Prasidėjusi tarpukaryje (1927), keturiasdešimt metų išgyvenusi išeivijoje ( 1944-1987), 1987 m. Amerikos lietuvių dėka sugrąžinta į atgimusią Lietuvą. 1989m. Lietuvos švietimo reformos pradžia, kuriama tautinės mokyklos koncepcija. Noras dirbti pedagoginį darbą kitaip, keisti požiūrį  į vaiką, keistis pačiam, įsiterpti į nepriklausomybę atgavusios Lietuvos švietimo virsmą – motyvai lemiantys ieškoti alternatyvių idėjų vaikų ugdyme.

  • 1993 01 25 oficialiu raštu-prašymu kreipėmės į LR kultūros ir švietimo ministrą dėl tarpininkavimo įkurti Montessori metodo centrą. Gavome atsakymą: „Kurkit, aš matau Lietuvoje privačių švietimo įstaigų perspektyvą“
  • 1993 09 13 įvyksta Montessori metodo centro atidarymas. Atvyksta pirmieji vaikai.  Jų buvo 40. Atidaromos dvi grupės skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams. Tai – pirmoji privati švietimo įstaiga Vilniaus mieste. Filmuoja televizija,  pirmasis interviu į tiesioginį radijo eterį. Montessori metodo centras pripažintas  de facto -vizija tampa
  • 1993 09 17 atidaroma trečioji ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė.
  • 1994 09 01 darželio patalpose atidaroma pradinės mokyklos klasė. Joje buvo vienuolika moksleivių – visi pirmosios darželio laidos auklėtiniai.
  • 1994 02 24 monsinjoras K. Vasiliauskas pašventina Montessori metodo centrą.
  • 1995 09 01 mokslo metų pradžios šventė naujai suremontuotoje mokykloje,   K. Čiurlionio  g. 42. Vienoje klasėje mokėsi  nuo 20 iki 30 moksleivių.   2009m. mokyklos veiklą sustabdėme dėl  miesto savivaldybės nutarimo parduoti mokyklos patalpas.
  • 1994 – 1996 m. kartu su Amerikos lietuvių Montessori draugija vedami respublikiniai ilgalaikiai montesorinių mokytojų ruošimo kursai. Dalyvauja 54 pedagogės iš visos Lietuvos.
  • 1996, 1997, 2004 m. su Reutlingeno (Vokietija) pedagogais organizuojami seminarai Lietuvos pradinių klasių mokytojoms.

Visos veiklos kryptys, pradėtos dar 1993m. tęsiamos iki šių dienų,