Montesorinį judėjimą organizuoja ir kuruoja dvi pasaulinės organizacijos:

Tarptautinė Montessori Asociacija (Association Montessori Internationale) – įkurta M.Montessori 1929 m. Būstinė Amsterdame. Tai pasaulinė organizacija – montesorinio judėjimo, kaip visuomeninio reiškinio, saugotoja, išlaikanti M. Montessori pedagoginio palikimo vientisumą.

Amerikos Montessori draugija (American Montessori Society) – Įkurta 1960 m. Niujorke. Įkūrėja Dr. Nancy Mc.Cormick Rambush dėjo dideles pastangas, kad Montessori švietimas būtų įtrauktas į XX a. Amerikos kultūrą.
Abiejų organizacijų veikla grindžiama kolegialiais abipusės paramos ir pagarbos santykiais. Jų tikslai: įvairiose šalyse plėtoti Montessori mokytojų rengimą specialiuose mokymo centruose, organizuoti švietėjišką darbą, rūpintis leidybine veikla, remti ir skatinti novatoriškus švietimo projektus, kurie plėtoja montesorinio ugdymo idėją įvairių šalių kultūroje.

Plačiau: https://amshq.org;

https://ami-global.org  

Daugelyje pasaulio šalių veikia nacionalinės Montessori draugijos ar asociacijos, kurios rūpinasi tos šalies montesoriniu švietimu. Lietuvoje Montessori draugija įkurta Kaune 1935 m. Įkūrėja M. Varnienė. M.Montessori draugija atkurta Kaune 1989 m.  Iniciatorė O. Keturkienė. M.Montessori  Asociacija įkurta Kaune 1991 m. spalio 11d. D. Petrutytės pastangomis. Pirmininkė G. Sadauskienė. Ši organizacija veikia iki šių dienų.

Plačiau: http://montesoriasociacija.aplink.lt/