Stojamas mokestis

300 EUR

(vienkartinis, negrąžinamas)

Vieno kalendorinio mėnesio ikimokyklinio ugdymo mokestis nuo 2024-01-02

Ugdymo programa Vieno mėnesio kaina
su kompensacija* be kompensacijos
Visos dienos (nuo 7.30 val. iki 18.00 val.)

380 EUR

(trys šimtai aštuoniasdešimt eurų)

       500 EUR

(penki šimtai eurų)

Sutrumpintos dienos (nuo 7.30 iki 14.00 val.)

330 EUR

(trys šimtai trisdešimt eurų)

450 EUR

(keturi šimtai penkiasdešimt eurų)

Visos dienos (trečiajam iš trijų ugdytų (ugdomų) VŠĮ „Montessori Metodo centre“ tos pačios šeimos vaikui)

270 EUR

(du šimtai septyniasdešimt eurų)

390 EUR

(trys šimtai devyniasdešimt eurų)

* 120 EUR kompensuoja Vilniaus miesto savivaldybė (Vilniaus miesto gyventojams).