Montesorinio ugdymo idėjos nėra naujos Lietuvos ikimokyklinėje pedagogikoje. Šių idėjų sklaida, prasidėjusi Nepriklausomoje Lietuvoje, tęsiasi iki šių dienų. M.Montessori pedagogikos Lietuvoje  kelias ilgas, unikalus ir originalus. Ilgas-prasidėjęs dar Nepriklausomoje Lietuvoje tęsiasi iki šių dienų, unikalumą teikia ryškus asmenybinis poveikis šios pedagoginės sistemos sklaidai, ši pedagogika plito tarpininkaujant pačiai M.Montessori,  originalus-50 metų išlaikytas ir puoselėtas emigracijoje, dėka Amerikos lietuvių, pradėjusių puoselėti šią pedagogiką dar Nepriklausomoje Lietuvoje,   1987 metais sugrąžintas į Atgimusią Lietuvą.

Skiriami trys M.Montessori pedagogikos raidos etapai:

  1. 1927-1944 m. – M. Montessori pedagogikos pradžia Nepriklausomoje Lietuvoje.
  2. 1946-1987 m. – M. Montessori pedagoginių idėjų ir tautinio tapatumo išsaugojimo jungtis lietuvių egzodo sąlygomis:
    1. 1946-1948 m. M. Montessori idėjų tąsa Vokietijos Ravensburgo tremtinių stovykloje;
    2. 1958-1987 m. M. Montessori pedagoginių ir tautinių idėjų plėtra lietuviams apsigyvenus JAV, Čikagoje.
  3. 1987- iki dabar M. Montessori pedagoginių idėjų sugrįžimas, atgaivinimas ir puoselėjimas atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje.

 

M. Montessori pedagogikos puoselėtojos Amerikos lietuvės S. Vaišvilienė, M. Kucinienė, D. Petrutytė, M. Varnienė, A. Varnas, E. Paužuolienė, J. Juknevičienė. Čikaga, 1960

Montessori pedagogikos puoselėjimas siejamas su M. Kuraitytės – Varnienės asmenybe.1930 m. baigusi šešių mėnesių tarptautinius kursus Romoje, kuriuos vedė M. Montessori, sugrįžusi į Kauną, M. Varnienė įsteigė pirmuosius privačius Montessori „ Vaikų namelius“ 1934 – 1937m. ji atstovavo Lietuvai tarptautiniuose M. Montessori kongresuose Nicoje ir Kopenhagoje. 1930 m. M. Varnienės darželyje savo pedagoginį kelią pradėjo D. Petrutytė. Abi pedagogės nesiskyrė visą savo gyvenimą, pasišventė montesoriniam darbui su lietuvių vaikais, pritaikydamos montesorinį ugdymą tautiniams, kultūriniams lietuvių reikalams Lietuvoje ir išeivijoje.

D. Petrutytė su auklėtiniais Montessori mokyklėlėje. Čikaga, 1961

1985 m., po keturiasdešimt penkerių metų pertraukos, gydytoja O. Keturkienė iš Čikagos Kauno pedagoginiam muziejui parvežė D. Petrutytės  padovanotas ugdomąsias priemones, kurios buvo naudojamos ikikarinėje Lietuvoje. Nuo šio įvykio prasidėjo Montessori pedagogikos atgaivinimo sąjūdis Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje: atkuriama M. Montessori draugija, organizuojami montesorinių pedagogų ruošimo kursai, steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. D. Petrutytė su kitomis Amerikos lietuvių Montessori draugijos narėmis pastoviai lankosi Lietuvoje, kuruoja įstaigų steigimą, teikia metodinę ir materialinę pagalbą Lietuvos pedagogėms.

1993 m. įsteigiamas „ Montessori metodo centras“ Siekiai buvo dideli. Nuo 1994 m. iki 1997 m. vyko Montessori pedagogikos atgaivinimo renesansas Lietuvos švietimo sistemoje. Kartu su Amerikos lietuvių Montessori draugijos narėmis centro pedagogės organizuoja respublikinius mokytojų ruošimo kursus montesoriniam darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais, skaito paskaitas įvairiuose Lietuvos miestuose, konsultuoja pedagoges montesorinių grupių steigimo klausimais, užmezgami ryšiai su užsienio Montessori įstaigomis.

Pedagogės lankosi JAV, Čikagoje „Beverly Montesssori “, „Seaton“,Vokietijoje Reutlingeno Montessori mokyklose.