Vš. į. „Montessori metodo centras“ – nevalstybinė švietimo įstaiga įregistruota švietimo įstaigų bei mokslo studijų valstybiniame registre.

Steigėjos: Vida Gasparkaitė, Rūtelė Palevičiūtė.

Veiklos pradžia – 1993 m. birželio 9 d.

Įstaigos veiklos rūšys: pradinis mokymas, ikimokyklinis ugdymas, papildomas mokymas, kvalifikacijos tobulinimas.