Laisvės drausmėje principas

Laisvės drausmėje principas  – pats svarbiausias Montessori  ugdymo principas.  M. Montessori  yra atskyrusi laisvę nuo palaidumo. Laisvas tas, kuris elgiasi pagal visuomeninio gyvenimo taisykles, naudoja daiktus pagal paskirtį, geba apvaldyti judesius, yra savarankiškas ir tvarkingas. Vaikai drausmingi, kai jie  įsigilina į įdomią veiklą ir nejaučia suaugusiojo kontrolės. Grupės aplinka paruošta taip, kad vaikai galėtų gyventi laisvą ir drausmingą gyvenimą.

Individualumo principas

Pagrindinė veiklos su vaikais forma – individualaus ir grupinio darbo dermė. Visų priemonių grupėje yra po vieną. Vadovaujamės taisykle, jog vienu metu vieną darbą gali dirbti vienas vaikas. Sudaroma galimybė individualiai vaikams rinktis pageidaujamą veiklą pagal kiekvieno intelektinius gebėjimus, kūrybinius polėkius, socialinius interesus.

Veiklos nepertraukiamumo principas

Vadovaujantis šiuo principu, ugdomajame  darbe nėra kolektyvinių pamokėlių. Kiekvienas vaikas veiklą renkasi pats savarankiškai ir pats nustato darbo trukmę. Veikla gali tęstis nuo kelių minučių iki pusvalandžio, valandos ar net kelių dienų.

Prigimties poreikio tenkinimo principas

Vaikas ugdydamasis nekelia sau konkrečių mokymosi tikslų: išmokti skaityti, skaičiuoti, rašyti. Pirmiausia jam svarbu jaustis emociniai  saugiai grupėje, įsisavinti elgesio ir etiketo taisykles, susiformuoti savarankiškumo ir savitarnos įgūdžius, sukoordinuoti judesius, gebėti koncentruoti dėmesį. Ši vaiko prigimtinė teisė apsprendžia ir kitokį santykį su vaiku: būti pagalbininku, padėjėju, asistentu vaiko pasirinktoje veikloje. „Padėk man viską atlikti pačiam“ – vaiko-suaugusiojo  komunikacinis ryšys reiškiamas žodžiu „padėk“

Klaidų kontrolės principas

Kiekviena priemonė su kuria veikia  vaikas turi klaidų kontrolę. Tokiu būdu vaikas pats supranta klydęs, nekaltina savęs dėl padarytos klaidos ir ieško būdų, kaip išspręsti savarankiškai be pedagogo pagalbos esamą problemą. Pvz.: jei neteisingai sudėsi priemonę, neuždarysi dėžutės, skaičiuojant  su šeivelėmis, jei neteisingai suskaičiuosi gali pritrūkti šeivelių ir t.t. Vaikas mokosi iš klaidų, o svarbiausiai jaučiasi saugus, laisvas, savarankiškas.