MONTESSORI PEDAGOGO ELGESIO KODEKSAS

Įsipareigojimas vaikui:
 1. Visada skatinsiu savarankišką vaiko ugdymąsi.
 2. Sudarysiu visas sąlygas ugdymuisi neatsižvelgdamas (a) į rasę, lytį, tautybę, tikėjimą.
 3. Saugosiu vaikų sveikatą ir užtikrinsiu fizinį, psichinį, emocinį saugumą.
 4. Savo tarnybine padėtimi materialiai neišnaudosiu nei vaikų, nei ugdytinių tėvų.
 5. Konfidencialią informaciją apie vaiką naudosiu tik profesinėje srityje ar teisingumo tikslais.
Įsipareigojimas visuomenei:
 1. Visuomet remsiu Montessori draugijas ar organizacijas ir niekuomet nekritikuosiu viešose diskusijose.
  Asmeninių interesų nesutapatinsiu su visuomeniniais interesais.
 2. Pedagoginiame darbe netrukdysiu ir neišnaudosiu savo kolegų.
Įsipareigojimas profesijai:
 1. Skleisiu tiesą apie Montessori pedagogiką tarp visų Montessori švietėjų.
 2. Savo profesines žinias visada pateiksiu aiškiai ir teisingai.
 3. Priimsiu sprendimus, rekomendacijas, pasiūlymus vadovaudamasis ( i ) profesinio pasiruošimo lygmeniu.
 4. Naudosiu sąžiningus ir efektyvius darbo metodus administravime ir versle.

Montessori mokytoja, auklėtoja stengiasi gerbti kiekvieną vaiką, sudaro jam sąlygas gyventi ir ugdytis pagal prigimtines teises, individualius gebėjimus, tarnauja vaiko tiesos ir valios nuostatoms. Etikos kodekso taisyklės iliustruoja auklėtojos svarbą, reikšmingumą, aukštą ikimokyklinės įstaigos kultūrą.

Pasitikite mūsų komandą

Įstaigoje pedagogo vaidmuo ypatingas. Pedagogui tenka būti daugiau negu mokytoju: jis- edukacinės aplinkos kūrėjas ir saugotojas, mokslininkas, stebėtojas, menininkas, jungtis tarp vaiko ir ugdomosios aplinkos. Manome, jog įstaigos darbo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo pedagoginio personalo parengimo.
Montessori metodo centre dirba 12 pedagogių. Visos turi aukštąjį išsilavinimą. Keturios įgijusios Amerikos Montessori draugijos diplomus, kurie suteikia teisę dirbti montesorinį darbą su ikimokyklinio amžiaus vaikais bet kurioje pasaulio šalyje. Penkios magistrės.

Kodėl mes pasirinkome M. Montessori pedagogiką?

Aida: M. Montessori ugdymo filosofija atitinka mano asmenines vertybes. Ugdo pasitikėjimą savo jėgomis, padeda vaikams atrasti ir džiaugtis atradimais. Galiu padėti vaikui, kai sakau -„nurimk, tu gali, aš šalia“, „pabandykime ir tau pavyks, aš tikiu tavimi“, „ar tau tikrai to reikia?, pagalvokime, ką galime nuveikti kitaip “

Aistė M.: būdama Montessori pedagoge galiu padėti atsiskleisti vaikų gebėjimams, norui pažinti aplinką, lavinti klausą, dainuojant, lydėti vaikus visais pažinimo ir brandos etapais.

Danutė: galiu padėti vaikams tapti savarankiškais, brandžiais, taikiais pasaulio gyventojais.

Ilona: sužavėjo galimybė dirbti kitaip, pagarba, nuolankumas ir begalinis atlaidumas vaikui.

Jurgita: manau šios pedagogikos vertė – vaikų savarankiškumo ir kantrybės ugdymas.

Lina: Montessori pedagogika – tai  vienintelė ugdymo sistema, turinti aiškią metodiką, kuri atsižvelgia į prigimtinius vaiko poreikius. Tai vienintelė ugdymo sistema turinti aiškią filosofiją ir galinti atsakyti į visus auklėjimo ir ugdymo klausimus. Tai vienintelė ugdymo sistema, kurioje aplinka yra sukurta taip, kad vaikas galėtų patenkinti savo prigimtinius poreikius ir tapti visaverte sveika asmenybe.

Renata: patinka matyti besididžiuojantį savimi vaiko veidą, kai jis savarankiškai pabaigia darbą. Ir tegul tai trunka kelias sekundes, bet jos yra neįkainuojamos.

Rūta: Norėjau dirbti kitaip ir pati keistis. Ši pedagogika atvėrė kelią į vaiką.

Vida: M. Montessori pedagoginė sistema man tapo gyvenimo būdu.

Vyda: žaviuosi M. Montessori ugdymo filosofija, jos įžvalgomis, atradimais. Tikiu, jog ši pedagoginė sistema brandina atsakingą ir savarankišką asmenybę.