Lapkričio 21 d. Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje įvyko knygos „Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis“ sutiktuvės. Renginį vedė VDU prof. Giedrius Janauskas ir VDU Lietuvių išeivijos instituto dr. Asta Petraitytė-Brėdienė.

D. Petrutytė –  viena iš M. Montessori pedagogikos pradininkių Lietuvoje. Pedagoginę veiklą pradėjusi  tarpukario Lietuvoje, ją tęsė egzodo sąlygomis  su lietuvių išeivių vaikais, 1987 m. šią pedagoginę idėją iš JAV sugrąžino į Atgimusią Lietuvą.

„Gyvenimas per trumpas“ – sakinys ištartas šimtamečio žmogaus. Akcentas – gyventi taip, kad neskraidytume plaštakėmis. D. Petrutytės  gyvenimo kelias kviečia suprasti ir tikėti, kad tautinis individualumas, išugdytas ikimokykliniame amžiuje suformuoja tautiškai vertingą žmogaus gyvenimą, kad ir sudėtingomis tremties sąlygomis pedagogikos ir tautinio tapatumo idėjų sintezė padeda išsaugoti lietuviškos kultūros bruožus. Surinkti  D. Petrutytės straipsniai, publikuoti Kanados lietuvių žurnale „Moteris“  bei JAV lietuvių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesiniame žurnale „Laiškai lietuviams“ , leidžia pažvelgti  į vaikystės amžiaus tarpsnį kaip į unikalią, nepakartojamą vertybę, teikia praktinių patarimų tėvams auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, supažindina vaikystės studijų studentus, visuomenę su M. Montessori  pedagogine sistema, parodo, kad tautinės savimonės , istorinės atminties perdavimas yra atramos taškas žmogaus gyvenime.