Nauja knyga

Mokslo metus pradedame su naujai išleista  knyga „Gyvenimas per trumpas skraidyti plaštakėmis“. Knygoje surinkti ir sudėti D. Petrutytės – M.Montessori pedagoginės sistemos pradininkės Lietuvoje – straipsniai montesorinio auklėjimo klausimais.

Dėkojame knygos leidybos komandai: R. Palevičiūtei, kuri surinko ir sukatalogavo straipsnius, dizainerei J. Gegelevičiūtei, redaktorei G. Smalinskienei, V. Gasparkaitei už tekstų ir komentarų parašymą ir žinoma Aistės ir Leono tėvams už knygos spaudą, leidybos parėmimą. Nuoširdus „ačiū“ įstaigos pedagogėm, kurios iš pageltusių žurnalų lapų rinko tekstus spaudai.

Knygą bus galima įsigyti „Montessori metodo centre“, Vilniuje.